• Iedere cadeaucheque is voorzien van een unieke code. Deze code wordt slechts éénmalig verstrekt. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats.
  • De cadeaucheque wordt binnen 48 uur verstuurd nadat het volledige bedrag op de rekening van Moon staat.
  • Om een cadeaucheque te gebruiken dient u bij betaling de digitale of geprinte cadeaucheque te overhandigen. Gelieve vooraf reserveren. De waarde van de cadeaucheque wordt dan in mindering gebracht op het totaalbedrag van de rekening. Indien u een rekening heeft die lager is dan de waarde van de cadeaucheque dan vervalt het resterende bedrag. De restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.
  • De cadeaucheque heeft een geldigheidsduur van één jaar na uitgifte.
  • Na de vervaldatum kan de cadeaucheque niet meer worden ingewisseld. U vindt de vervaldatum op de cadeaucheque.
  • Het is niet toegestaan de cadeaucheque te wijzigen of te vervalsen.
  • De minimale waarde voor het aanvragen van een cadeaucheque is €25.
  • De cadeaucheque is niet geldig i.c.m. andere acties.